Eindhoven-de Kempen

Er is nog beperkte mogelijkheid om deel te nemen aan de laatste lessen.
Voor meer inormatie: Petra Noordzij.

Bloemschikcursus Gevorderden.

Een cursus gepland van 8 lessen waarin het bloemschikken centraal staat, techniek en uitwerking van een thema geven extra verdieping. De deelnemers moeten twee keer de basiscursus gevolgd hebben.

Deze cursus wordt gegeven door Chris Jongeneel, een vakdocente met veel ervaring, coördinator voor het bloemschik gebeuren van G&B voor rayon Zuid-Nederland, zeer betrokken bij het wedstrijdschikken als medeorganisator van de ZNKB en de bloemschikwedstrijd tijdens Gardenista.

De lessen zijn gepland op donderdagavond start 19.30u, inloop vanaf 19.15u. Locatie: Groenschool Yuverta, Locatellistraat 5, 5654 JB Eindhoven.

De data zijn: 30 sept, 21 okt, 18 nov, 16 dec, 27 jan, 17 febr, 31 maart en 21 april.

De kosten voor deze cursus bedragen € 120 voor leden van G&B en €132 voor niet leden. Mocht de cursus niet door kunnen gaan, krijgt u uiteraard het geld teruggestort.

Nadere informatie over de inhoud van de eerste les volgt nadat je, je opgegeven hebt.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier of bij Petra Noordzij.

Aanmelden vóór 31 augustus.Je deelname is pas definitief als het cursusgeld is voldaan, rekening NL 96 INGB 0005417585 tnv Koninklijke Mij Tuinbouw en Plantkunde Eindhoven, hierbij vermelden om welke cursus het gaat.