Groentips & Groeninfo

Dilemma bij onkruidbestrijding.

Het beste is met de hand verwijderen....

Niet chemische methodes van onkruidbestrijding in bestrating zou schadelijker kunnen zijn voor de omgeving dan synthetische onkruidbestrijdingsmiddelen. De regering wil het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen, verbieden, maar onderzoeksresultaten van de Universiteit Wageningen geven aan dat niet-chemische bestrijdingsmiddelen slechter kunnen uitkomen. Onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyphosaat (Round up) werden vergeleken met alternatieven zoals verbranden, borstelen, verschroeien en stoom behandeling.
Glyphosaat scoort slecht op giftigheid en het effect op de waterkwaliteit, maar de andere methoden scoren veel slechter vooral vanwege het hoge verbruik van fossiele brandstof, daardoor hun bijdrage aan klimaatverandering, ongunstig in bodemvervuiling en de nadelige effecten op de kwaliteit van het water.
Bron: The Garden

meer

Schoon maken van verontreinigde grond.

Het is maar dat u het weet... 

Nederlandse en Braziliaanse wetenschappers hebben ontdekt dat Gomphrena claussenii, een onkruid dat gerelateerd is aan Amaranthus, gedijt in vervuilde grond met een hoog zink en cadmium gehalte. De plant neemt de stoffen zo snel op, dat het mogelijk moet zijn om verontreinigde grond binnen vijf jaar weer schoon te krijgen.
Bron: The Garden

17
Nov
herfstbladeren
16
Nov
Een hele Tours - Blik op de Tuin 876