foto's
home

Welkom bij Groei & Bloei, afd. Eindhoven-de Kempen

Beste Groei & Bloeiers,
Sinds de algemene ledenvergadering op 27 maart j.l. zit onze afdeling weer zonder voorzitter. Helaas moest Inge Roes stoppen met het voorzitterschap omdat haar nieuwe baan niet te combineren viel met deze bestuursfunctie.
Wij danken Inge voor haar inzet waarmee zij gedurende de weliswaar korte periode het bestuur leidde. Jammer genoeg moeten wij nu verder met een lege voorzittersstoel. Wel blijven de resterende bestuursleden ondertussen naarstig zoeken naar een opvolgster/opvolger. Je zou toch mogen veronderstellen dat tussen zo’n 560 afdelingsleden er iemand zit die het bestuur wil komen versterken. Meer informatie? Neem gerust contact op met Wally Smulders, onze secretaris. Zij zal u graag vertellen wat de functie inhoudt. Kom op en meld u aan!

Het voorjaar lokt iedere tuinliefhebber naar buiten de tuin in. Dat heeft tot gevolg dat wij de ‘binnen-activiteiten’ op een lager pitje zetten. Voor wat wij nog voor u hebben georganiseerd vindt u onder Agenda en in de - weliswaar vroeg verschenen - Nieuws-brief van mei.

De Redactie

 


meer

Deze maand in Groei & Bloei

 

 

 

23
Apr
Verliefd op Clivia - Blik op de Tuin no. 898
18
Apr
Zaaien 2019