Eindhoven-de Kempen

Ecologische Moestuin voor gevorderden

Groei en Bloei en Velt Eindhoven organiseren samen een cursus ecologische moestuin voor gevorderden. De lesavonden zijn op donderdag 11 en 25 november, 9 en 16 december. De aanvangstijd hoort u na aanmelding, deze moet nog worden bepaald.

Deze cursus is bedoeld voor moestuinders die al enige tijd bezig zijn met een ecologische moestuin met wisselteelt en er nu aan toe zijn om hun kennis te vergroten/verdiepen.
Er zijn vier avonden waarin telkens (vruchtwisselings)percelen besproken worden met daarnaast wat algemenere tuinonderwerpen, zoals: zaden kiezen en zelf oogsten, het maken en toepassen van gier en aftreksels, bijmesten, kleinfruit, kruiden en bloemen, de koude bak, de broeibak, weeuwenteelt e.d.
Cursisten wordt gevraagd om met hun vragen te komen, liefst voorafgaand aan de cursusavonden.  Verder is het de bedoeling om ook van elkaars ervaringen te leren.
De cursus wordt gegeven door Minke Greve, lesgever van Velt. De kosten bedragen 40 Euro voor leden van Groei en Bloei en Velt, 60 Euro voor niet-leden.
Locatie: Groenschool Yuverta, Locatellistraat 5, 5654 JB Eindhoven
Aanmelden vóór 25 oktober of telefonisch aanmelden bij Trudy Stolwijk: 040 2301920